Renny Angela

Rennie Angela, de grappenmaker van Alphen aan den Rijn en de clown binnen Kontrast. Streeft naar de hoogste slagingspercentage binnen Kontrast. Hoe doet hij dit? De leerling moet een tegenprestatie leveren bij het niet behalen van hun rijbewijs in 1 keer. Uiteraard halen zij het in 1 keer want dan moet HIJ een tegenprestatie leveren en het zijn vaak niet van de meest eenvoudigsten!